Hotline đặt bàn: (08)38 44 26 35
logo
Hotline đặt bàn: (08)38 44 26 35
Loading pages...

Thực đơn lẻ

Thực Đơn ( Món Mới )

 

BIA - GIẢI KHÁT

BIA
HEINEKEN CHAI
19.000
HEINEKEN LON
22.000
HEINEKEN CHAI ( Pháp )
32.000
HEINEKEN ( LON CAO )
23.000
TIGER CHAI
17.000
TIGER LON
19.000
TIGER CRYTAL
18.000
TIGER CRYTAL (LON)
20.000
BIA STRONG BOW
19.000
BIA 333
15.000
SÀI GÒN SPECIAL CHAI
16.000
SÀI GÒN SPECIAL LON
18.000
SÀI GÒN ĐỎ
15.000
GIẢI KHÁT
PEPSI - 7 UP - XÁ XỊ
15.000
BÒ HÚC
17.000
STING DÂU
17.000
NƯỚC SUỐI
12.000
SODA
15.000
SODA CHANH ĐƯỜNG
22.000
CAM ÉP
17.000
CAM CẮT
35.000
CAM CẮT ( KHÔNG ĐÁ )
40.000
ĐÁ CHANH
15.000
 

KHAI VỊ - SÚP

KHAI VỊ
CHẢ MỰC HẠ LONG
99.000
TÉP ĐỒNG LĂN BỘT RAU SỐNG
109.000
KHOAI TÂY CHIÊN
40.000
XÔI CHIÊN
40.000
CƠM NẤM CÁ DỨA
139.000
CÁ TRỨNG CHIÊN GIÒN
89.000
CHẢ GIÒ HOÀNG LAN
69.000
SỤN CHÂN GÀ RANG MUỐI
109.000
KHỔ QUA CHÀ BÔNG
89.000
ĐẬU HỦ CHIÊN GIÒN
49.000
ĐẬU HỦ CHIÊN XẢ ỚT
49.000
ĐẬU HỦ SỮA CHIÊN DÒN
49.000
ĐẬU HỦ LƯỚT VÁN
49.000
ĐẬU HỦ RANG MUỐI
49.000
ĐẬU HỦ HẢI SẢN TAY CẦM
139.000
DỒI LƯƠN
89.000
BẮP BÒ MUỐI XÔNG KHÓI
119.000
ỐC BƯU NHỒI THỊT
89.000
TÉP ĐỒNG XÚC BÁNH ĐA
109.000
SÚP
SÚP BẮP CUA
22.000
SÚP BÓNG CÁ CUA
22.000
SÚP MĂNG TÂY CUA
22.000
SÚP HẢI SẢN
22.000
 

GỎI

GỎI
GỎI HOÀNG LAN
109.000
GỎI TÉP ĐỒNG BÔNG ĐIÊN ĐIỂN
109.000
GỎI U BÒ BÔNG ĐIÊN ĐIỂN
129.000
GỎI CHÂN GÀ KIỂU THÁI
99.000
GỎI HẢI SẢN THÁI
109.000
GỎI MỰC NGŨ SẮC
109.000
GỎI BAO TỬ RAU RĂM
89.000
GỎI TIẾN VUA
89.000
GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT
89.000
GỎI CŨ HỦ DỪA TÔM THỊT
89.000
GỎI MIẾN HẢI SẢN THÁI
109.000
GỎI BÒ BÓP THẤU
109.000
GỎI XOÀI KHÔ SẶC
109.000
GỎI XOÀI TÔM KHÔ
109.000
SÀ LÁCH CÁ NGỪ
89.000
SÀ LÁCH CÁ MÒI
89.000
RAU CÀNG CUA TRỘN BÒ
109.000
CẢI MẦM TRỘN BÒ
109.000
GỎI SỨA TÔM THỊT
109.000
GỎI SỨA CHÂN GÀ/GỎI CHÂN GÀ
109.000
SÀ LÁCH DẦU DẤM
49.000
CẢI MẦM DẦU DẤM
49.000
CHÁO
CHÁO HÀO /CHÁO ẾCH
109.000
CHÁO BÒ BẰM
99.000
CHÁO TÔM
99.000
CHÁO BỒ CÂU
139.000
 

TÔM - CUA - GHẸ

TÔM TÍCH
TÔM TÍCH RANG MUỐI HK
MARKET PRICE
TÔM TÍCH CHÁY TỎI
MARKET PRICE
TÔM TÍCH NƯỚNG MỌI
MARKET PRICE
TÔM TÍCH NƯỚNG MUỐI ỚT
MARKET PRICE
TÔM TÍCH SÓT TIÊU ĐEN
MARKET PRICE
TÔM CÀNG
TÔM CÀNG NƯỚNG
MARKET PRICE
TÔM CÀNG NƯỚNG PHÔ MAI
MARKET PRICE
TÔM CÀNG HẤP BIA/ HẤP GỪNG
MARKET PRICE
TÔM CÀNG RANG ME/ RANG MUỐI
MARKET PRICE
TÔM CÀNG RANG TỎI MÃ LAI
MARKET PRICE
TÔM SÚ
TÔM SÚ ĂN SỐNG
MARKET PRICE
TÔM SÚ NƯỚNG MỌI/ MUỐI ỚT
MARKET PRICE
TÔM SÚ RANG TỎI MÃ LAI
MARKET PRICE
TÔM SÚ HẤP BIA/ HẤP DỪA
MARKET PRICE
TÔM SÚ XÓC MUỐI HK
MARKET PRICE
CUA THỊT - CUA GẠCH
CUA NƯỚNG
MARKET PRICE
CUA RANG ME/ RANG MUỐI
MARKET PRICE
CUA HẤP BIA/ HẤP GỪNG/ HẤP DỪA
MARKET PRICE
CUA RANG RAU TÍ TÔ
MARKET PRICE
CUA SỐT TIÊU ĐEN
MARKET PRICE
 

TÔM - CUA - GHẸ (tiếp theo)

GHẸ
GHẸ NƯỚNG
MARKET PRICE
GHẸ HẤP/ GHẸ HẤP BIA
MARKET PRICE
GHẸ HẤP GỪNG/ HẤP NƯỚC DỪA
MARKET PRICE
GHẸ RANG ME/ RANG MUỐI
MARKET PRICE
 

CÁ LĂNG
CÁ LĂNG HẤP THÌ LÀ
MARKET PRICE
CÁ LĂNG NƯỚNG MUỐI ỚT/ RIỀNG MẺ
MARKET PRICE
CÁ LĂNG NẤU MĂNG CHUA
MARKET PRICE
CÁ BỐP
CÁ BỐP ĂN SỐNG
MARKET PRICE
CÁ BỐP NƯỚNG MUỐI ỚT
MARKET PRICE
CÁ BÓP NẤU MĂNG CHUA
MARKET PRICE
CÁ TẦM ( NGA )
CÁ TẦM ĂN SỐNG
MARKET PRICE
CÁ TẦM NƯỚNG MUỐI ỚT
MARKET PRICE
CÁ TẦM NẤU CẢI CHUA/ NẤU MĂNG CHUA
MARKET PRICE
CÁ CHIM TRẮNG
CÁ CHIM NƯỚNG MUỐI ỚT
MARKET PRICE
CÁ CHIM HẤP XÌ DẦU
MARKET PRICE
CÁ CHIM CHIÊN DÒN
MARKET PRICE
CÁ CHÌNH
CÁ CHÌNH CHÁY TỎI
MARKET PRICE
CÁ CHÌNH NƯỚNG MUỐI ỚT
MARKET PRICE
CÁ CHÌNH NƯỚNG LÁ LỐT
MARKET PRICE
CÁ CHÌNH HẦM XẢ
MARKET PRICE
CÁ CHÌNH NẤU MĂNG CHUA
MARKET PRICE
CÁ MÚ
CÁ MÚ ĂN SỐNG
MARKET PRICE
CÁ MÚ HẤP HK/ NẤM ĐÔNG CÔ
MARKET PRICE
CÁ MÚ HẤP XÌ DẦU/ HẤP GỪNG
MARKET PRICE
 

CÁ (tiếp theo)

CÁ THÁC LÁC
CÁ THÁC LÁC CHIÊN GIÒN
119.000
CÁ THÁC LÁC CHIÊN XẢ
119.000
CÁ THÁC LÁC CHIÊN THÌ LÀ
119.000
CÁ THÁC LÁC HẤP CẢI XANH
129.000
CÁ THÁC LÁC HẤP KHỔ QUA
129.000
CÁ DIÊU HỒNG
CÁ DIÊU HỒNG NƯỚNG MUỐI ỚT
149.000
CÁ DIÊU HỒNG CHIÊN XÙ,RAU SỐNG,BÁNH TRÁNG
169.000
CÁ DIÊU HỒNG HẤP GỪNG
149.000
CÁ DIÊU HỒNG HẤP HK
149.000
CÁ DIÊU HỒNG HẤP NẤM ĐÔNG CÔ
149.000
CÁ LÓC
CÁ LÓC NƯỚNG TRUI, RAU SỐNG, BÁNH TRÁNG
159.000
CÁ LÓC CHIÊN XÙ,RAU SỒNG, BÁNH TRÁNG
159.000
CÁ LÓC HẤP BẦU
179.000
CÁ BÒ DA
CÁ BÒ DA NƯỚNG MUỐI ỚT
159.000
CÁ BÒ DA NƯỚNG TIÊU XANH
159.000
CÁ CHÉP DÒN
CÁ CHÉP DÒN 2 MÓN (OM DƯA , LÚC LẮC, NẤU MĂNG,NẤU RIÊU)
TÍNH KG
 

HÀO - NGHÊU - SÒ - ỐC

HÀO
HÀO ĂN SỐNG
35.000
HÀO NƯỚNG MỠ HÀNH
35.000
HÀO NƯỚNG PHÔ MAI
45.000
NGHÊU
NGHÊU HẤP XẢ
79.000
NGHÊU HẤP THÁI
79.000
SÒ HUYẾT
SÒ HUYẾT NƯỚNG
TÍNH KG
SÒ HUYẾT RANG MUỐI/ RANG ME
TÍNH KG
SÒ HUYẾT TỨ XUYÊN
TÍNH KG
SÒ HUYẾT CHÁY TỎI
TÍNH KG
ỐC HƯƠNG
ỐC HƯƠNG NƯỚNG
TÍNH KG
ỐC HƯƠNG HẤP XẢ
TÍNH KG
SÒ MAI/SÒ LÔNG
SÒ MAI NƯỚNG PHÔ MAI
TÍNH KG
SÒ MAI NƯỚNG MỠ HÀNH
TÍNH KG
SÒ LÔNG NƯỚNG MỠ HÀNH/PHÔ MAI
TÍNH KG
 

MỰC - BẠCH TUỘC

MỰC TƯƠI
MỰC TƯƠI XÀO XA TẾ
139.000
MỰC CHIÊN GIÒN
139.000
MỰC HẤP GỪNG
139.000
MỰC SỮA
MỰC SỮA CHIÊN NƯỚC MẮM
109.000
MỰC SỮA CHIÊN DÒN
109.000
MỰC SỮA CHÁY TIÊU XANH
109.000
MỰC ỐNG
MỰC ỐNG HẤP GỪNG
139.000
MỰC ỐNG CHIÊN DÒN
139.000
MỰC ỐNG CHIÊN NƯỚC MẮM
139.000
MỰC ỐNG CHÁY TIÊU XANH
139.000
MỰC 1 NẮNG
MỰC 1 NẮNG NƯỚNG MỌI
139.000
MỰC 1 NẮNG NƯỚNG MUỐI ỚT
139.000
MỰC 1 NẮNG CHIÊN NƯỚC MẮM
139.000
BẠCH TUỘC
BẠCH TUỘC CHÁY TIÊU XANH
MARKET PRICE
BẠCH TUỘC HẤP GỪNG
MARKET PRICE
BẠCH TUỘC CHIÊN NƯỚC MẮM
MARKET PRICE
BẠCH TUỘC HẤP THÁI
MARKET PRICE
BẠCH TUỘC NHÚNG DẤM
MARKET PRICE
BẠCH TUỘC HẤP THÁI
MARKET PRICE
 

ẾCH - LƯƠN - BỒ CÂU - BABA

ẾCH
ẾCH CHIÊN DÒN
89.000
ẾCH CHIÊN BƠ
89.000
ẾCH CHIÊN NƯỚC MẮM
89.000
ẾCH NƯỚNG MỌI
89.000
ẾCH NƯỚNG MUỐI ỚT
89.000
ẾCH XÀO LĂN
109.000
ẾCH TRÙM RƠM
119.000
LƯƠN
LƯƠN BĂM XÚC BÁNH ĐA
109.000
LƯƠN CHIÊN DÒN
109.000
LƯƠN XÀO LĂN
119.000
LƯƠN XÀO XẢ ỚT/ SA TẾ
109.000
LƯƠN HẤP MƯỚP
109.000
BỒ CÂU
BỒ CÂU QUAY HK
119.000
BỒ CÂU NƯỚNG MUỐI ỚT
119.000
BỒ CÂU RÔTI
119.000
BA BA
BA BA NƯỚNG MUỐI ỚT
MARKET PRICE
BA BA RANG MUỐI
MARKET PRICE
BA BA XÀO GỪNG
MARKET PRICE
BA BA NẤU CHUỐI
MARKET PRICE
BA BA TIỀM THUỐC BẮC
MARKET PRICE
BA BA TIỀM THUỐC BẮC
MARKET PRICE
 

GÀ - VỊT XIÊM

GÀ BÌNH ĐỊNH 2 MÓN
519.000
GÀ QUAY DÒN DA
469.000
GÀ HẤP LÁ CHANH/ HẤP MUỐI
469.000
GÀ HẤP HÀNH/ HẤP CẢI BẸ XANH
469.000
GÀ NƯỚNG MUỐI ỚT/ NƯỚNG CHAO
469.000
GÀ NƯỚNG LÁ CHANH
469.000
GÀ CHỌI ( 3 MÓN)/LÒNGXÀO MƯỚP/THỊT XÀO LÁ CHANH/THỊT TÁI RIỀNG/HẦM ỚT HIỂM/HẦMKHOAI SỌ/HẦM MĂNG
THỜI GIÁ
CÁNH GÀ / CHÂN GÀ
CÁNH GÀ CHIÊN BƠ
99.000
CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM
99.000
CÁNH GÀ NƯỚNG MUỐI ỚT
99.000
VỊT XIÊM ( 2 MÓN )
* NƯỚNG CHAO, NƯỚNG MUỐI ỚT, HẤP GỪNG, XÔNG MUỐI
* NẤU CHAO, NẤU MĂNG, HẦM ỚT HIỂM
620.000
 

HEO - BÒ

HEO
THỊT BA CHỈ RAU RỪNG
129.000
SƯỜN HEO NƯỚNG M.ỚT NGUYÊN BẸ
219.000
SƯỜN HEO NƯỚNG BBQ NGUYÊN BẸ
219.000
BAO TỬ XÀO CẢI CHUA
99.000
BẢO TỬ CHÁY TỎI
99.000
BAO TỬ HẦM TIÊU
119.000
SƯỜN NƯỚNG MUỐI ỚT
109.000
SƯỜN BBQ
109.000
DỒI TRƯỞNG HẤP HÀNH/ GỪNG
139.000
DỒI TRƯỜNG CHIÊN DÒN
139.000
DỒI TRƯỜNG XÀO CẢI CHUA
139.000
GIÒ HEO MUỐI CHIÊN
159.000
HEO MỌI NƯỚNG GIẢ CHỒN
149.000
HEO SỮA QUAY
ĐẶT TRƯỚC
BÒ TƠ NHÚNG DẤM RAU RỪNG
149.000
BẮP BÒ NGÂM MẮM NHĨ
139.000
TẢ BÍ LÙ ( Súng đạn, Bò phi lê, Trứng trộn tiềm thuốc bắc )
229.000
BÒ BÍT TẾT, KHOAI TÂY
129.000
BÒ NƯỚNG LỤI
129.000
BÒ LÚC LẮC KHOAI TÂY
129.000
BÒ NƯỚNG PHÔ MAI
129.000
BÒ CUỐN CẢI XANH
129.000
BÒ NHÚNG DẤM/ NHÚNG MẺ
139.000
BẮP BÒ HẤP HÀNH GỪNG
129.000
BẮP BÒ NHÚNG MẺ / NHÚNG DẤM
139.000
BẮP BÒ SỐT TIÊU ĐEN
129.000
BẮP BÒ SỐT TIÊU XANH
129.000
SƯỜN BÒ MỸ + SALAD
169.000
14. Bắp bỏ ngâm nước mắm nhỉ
149.000
 

ĐUÔI BÒ - BÍM BÒ

ĐUÔI BÒ
ĐUÔI BÒ XÀO SA TẾ
129.000
ĐUÔI BÒ XÀO NẤM ĐÔNG CÔ
129.000
ĐUÔI BÒ HẦM TIÊU
129.000
ĐUÔI BÒ HẦM XẢ
129.000
BÍM BÒ
BÍM BÒ XÀO SA TẾ
119.000
BÍM BÒ XÀO NẤM ĐÔNG CÔ
119.000
BÍM BÒ TIỀM THUỐC BẮC
179.000
 

CƠM CHIÊN - MÌ - MIẾN - BÚN

CƠM CHIÊN
CƠM CHIÊN CÁ MẶN
79.000
CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
79.000
CƠM CHIÊN TÔM
79.000
CƠM CHIÊN HẢI SẢN
79.000
CƠM CHIÊN XOÀI KHÔ SẶC
99.000
CƠM HẤP LÁ SEN
89.000
MÌ - MIẾN - BÚN
MÌ NHẬT HẢI SẢN TAY CẦM
99.000
MÌ XÀO THẬP CẨM
89.000
MÌ XÀO HẢI SẢN
89.000
MÌ GÓI XÀO BÒ
99.000
MIẾN XÀO CUA
89.000
MÌ / BÚN GẠO XÀO SINGAPORE
89.000
MÌ XÀO DÒN HOÀNG LAN
99.000
MÌ XÀO DÒN HẢI SẢN
99.000
MÌ XÀO DÒN THẬP CẨM
99.000
PHỞ ÁP CHẢO THẬP CẨM HOẶC BÒ
119.000
 

CÁC MÓN RAU

CÁC LOẠI RAU
ĐẬU RỒNG XÀO TỎI
59.000
BÔNG HẸ XÀO GIÁ TỎI
59.000
RAU LUỘC THẬP CẨM
59.000
KHO QUẸT
20.000
TRỨNG LUỘC
8.000
NẤM ĐÙI GÀ XÀO TỎI / DẦU HÀO
79.000
NẤM ĐÔNG CÔ XÀO DẦU HÀO
109.000
NẤM BẠCH LINH DẦU HÀO
89.000
ĐẬU BẮP /MƯỚP/KHỔ QUA RỪNG/RAU MUỐNG/BẨULUỘC
39.000
CẦN NƯỚC XÀO TỎI
59.000
HẢI SÂM XÀO NẤM ĐÔNG CÔ
149.000
CÀ TÍM NƯỚNG MỠ HÀNH
59.000
RAU MUỐNG XÀO TỎI / XÀO CHAO
49.000
RAU MUỐNG XÀO BÒ
89.000
CẢI NON HK XÀO TỎI / XÀO DẦU HÀO
59.000
BÔNG CẢI XÀO TỎI
79.000
CẢI THÌA XÀO TỎI / DẦU HÀO
59.000
MƯỚP XÀO TỎI
59.000
BẦU LUỘC
45.000
BÓ XÔI XÀO TỎI
55.000
CỦ HỦ DỪA XÀO TỎI / XÀO DẦU HÀO
55.000
KHỔ QUA XÀO TRỨNG
55.000
 

LẨU

CÁC MÓN LẨU
LẨU NẤM HOÀNG LAN
269.000
LẨU THÁI LAN
239.000
LẨU SA TẾ HẢI SẢN
239.000
LẨU HẢI SẢN
239.000
LẨU THẬP CẨM
239.000
LẨU LƯƠN
209.000
LẨU CÁ THÁC LÁC KHỔ QUA
209.000
LẨU DIÊU HỒNG NẤU RIÊU / NẤU NGÓT
209.000
LẨU DIÊU HỒNG NẤU THÁI
209.000
LẨU GÀ HẦM ỚT HIỂM
479.000
LẨU GÀ LÁ GIANG
479.000
LẨU GIÒ HEO GIẢ CẦY
159.000
LẨU SƯỜN HEO NẤU TRÁI SẤU
209.000
LẨU CUA NẤU RÀO ( Cua tính kg riêng )
99.000
LẨU GHẸ NẤU RÀO ( Ghẹ tính kg riêng)
99.000
LẨU RIÊU CUA BẮP BÒ
239.000
 

CƠM TRƯA BẾP HOÀNG LAN - CANH - TRÁI CÂY

CÁC MÓN MẶN
THỊT HEO KHO TIÊU
79.000
THỊT HEO KHO CẢI CHUA
79.000
TÔM RIM
99.000
TRỨNG CHIÊN THIT BẰM
59.000
MỰC XÀO XẢ ỚT
119.000
SƯỜN RAM MUỐI
99.000
CÁ LĂNG ( 2 MÓN ) KHO TỘ + CANH CHUA
MARKET PRICE
CÁC MÓN CANH
CANH CHUA TOM
99.000
CANH NGHÊU THÌ LÀ
89.000
CANH BẦU NẤU TÔM
99.000
CANH CẢI XANH THỊT BẰM
79.000
CANH SÀ LÁCH XON THỊT BẰM
79.000
CANH KHỔ QUA CÁ THÁC LÁC
89.000
TRÁI CÂY
TRÁI CÂY THẬP CẨM
60.000
BƯỞI
60.000
ỔI
40.000
DƯA HẤU
40.000
THƠM
40.000
XOÀI XANH
50.000
RAU CÂU
120.000
 
Nhà Hàng Hoàng Lan Youtube Camera Google

Nhà Hàng Hoàng Lan

Chuyên tổ chức: TIỆC CƯỚI, LIÊN HOAN,THÔI NÔI,SINH NHẬT...

  Địa chỉ: 320 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM

            (Góc ngã tư Lê Văn Sỹ - Phạm Văn Hai)

  Điện thoại: (08) 3844 2635

Google Map